جمعه، 1 بهمن 1400

دوهفته تعطیلی در راه کشور

درخواست و پیشنهاد وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی مبنی بر تعطیلی دو هفتگی تمام کشور در خصوص موج سنگین کرونا رهبر انقلاب در مورد رسیدگی این موضوع باید بررسی صورت بگیرد