جمعه، 1 بهمن 1400

زمزمه‌ی دلتنگی

محرم و دیدن شور و شوق عزاداران حسینی که از روزهای قبل از شروع دهه اول محرم در تمامی کوچه ها و خیابان های شهر نمایان بود اما دو سالی است که شیوع ویروس کرونا مردم را از حال و هوای محرم سالهای قبل دور کرده و این دلتنگی در افراد نمایان است